Bemesting

Suikergehalte en stikstofbemesting (Bietplanter maart 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van maart 2015

Talrijke criteria kunnen vermeld worden voor het vaststellen van een hoog suikergehalte in de biet en ook op het niveau van nationale of individuele prestaties. De meest voor de hand liggende criteria zijn: de weersomstandigheden van het jaar vooral deze tijdens het tweede deel van de vegetatie), de rassenkeuze, de rooidatum, de kwaliteit van de rooi en de bewaartijd. Andere criteria spelen eveneens mee, zoals: de aanwezigheid van een overmaat aan stikstof nog beschikbaar in het tweede deel van de vegetatie (en dus eveneens het type en de totale dosis van stikstofbemesting), de bladziekten.

 

Auteurs: Guy Legrand & André Wauters


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: