Rooi & Laden

Suikerbieten rooien in functie van de omstandigheden

Tot op dit moment zijn de weersomstandigheden redelijk gunstig, al zijn er plaatselijke verschillen. Vooral aan de kust moet er gerooid worden in nattere omstandigheden. Pas de afstellingen van de rooier aan in functie van de noodzaak.
Momenteel wordt er gerooid voor directe levering aan de fabriek. Men kan de reinigingsintensiteit wat verhogen om zoveel mogelijk grondtarra te verwijderen. Wanneer we straks rooien voor langdurige bewaring, moeten we met een andere benadering de machines afstellen om bewaarverliezen te beperken.
Rooidiepte, draaisnelheid van de zeefraderen, het type geleidingsrekken en de afstand tot de reinigingszonnen zijn bepalende factoren voor een goede afstelling. Probeer niet de laatste kilo grond te verwijderen, zeker niet wanneer de bieten nog een bepaalde tijd bewaard zullen worden. Rooibeschadiging is namelijk een belangrijke oorzaak voor de ontwikkeling van bewaarschimmels. Micro ontkopping heeft geen invloed op de bewaarverliezen. Te veel bladstelen of een erg diepe ontkopping, zijn wel negatief voor de bewaring.
Meer info over de afstellingen van de rooier en de ontkoppers vindt u in volgend artikel uit de Bietplanter: Rooien en leveren van suikerbieten: optimaliseer het rendement!