Bieten Plagen

Start van de waarschuwingsdienst voor bladluizen

De waarschuwingsdienst bladluizen is sinds vandaag geactiveerd. In de meest gevorderde percelen is de telling van bladluizen begonnen. Er werden nog geen bladluizen waargenomen in de percelen uit het KBIVB-waarnemingsnetwerk. Een insecticidebehandeling tegen bladluizen wordt daarom niet aanbevolen.

De evolutie van de groene bladluispopulaties kan worden gevolgd via deze kaart. De kaart ‘waarschuwing bladluizen’ zal tot half juni elke donderdag worden bijgewerkt.

De waarschuwing heeft geen betrekking op velden die zijn gezaaid met zaad dat met Gaucho is behandeld.