Snelle groei van de bieten – schade door wild en vogels

groei_bietenDe kaart van het netwerk van waarnemingsvelden in de bieten is bijna volledig met de velden gezaaid van 20 maart tot 7 mei.
De afgelopen week was bevorderlijk voor de groei van de bieten. De bieten gezaaid op 20 maart zijn nu gemiddeld in het 6-8 bladstadium. De velden gezaaid begin april zijn in het 4-6 bladstadium en de velden gezaaid in de tweede helft van april zijn in het 2-4 bladstadium.
De opkomsttelling uitgevoerd in de waarnemingsvelden gezaaid tot 20 april, geven momenteel een gemiddelde opkomst van ±87%, dit is gemiddeld 45 pl/10m, wat wijst op goede opkomsten.
Korstvorming werd soms waargenomen op bepaalde percelen waardoor de opkomsten verstoord worden.
Afgelopen week werd ons geen schade door slakken of emelten gemeld. Bovendien bevestigen zichtbare vluchten van de langpootmug in de bietenvelden dat het larvale stadium van de cyclus eindigt en dat de schade veroorzaakt door larven zou moeten stoppen. Enkel bieten opgegeten door vogels of klein wild worden door de waarnemers gemeld.
Na de onweders werden enkele modderstromen waargenomen maar over het algemeen zonder schade voor de teelt.
Voor de percelen buiten het waarnemingsnetwerk is de situatie gelijk aan die beschreven voor netwerk van waarnemingsvelden. Enkele hectaren moesten of moeten herzaaid worden als gevolg van de korstvorming na de zaai, schade door slakken of emelten. Deze situaties lijken zeer beperkt. De update over de herzaai zal gebeuren in de komende dagen.
Volg de ontwikkeling van de teelten op de kaart.