Bieten Bladziekten

Situatie van de bladziekten in de bieten

De vochtige en warme dagen zijn ideaal voor de ontwikkeling van schimmels op de bladeren. Uit de waarnemingen deze week blijkt de aantasting van cercospora toe te nemen. Ook roest wordt herhaaldelijk teruggevonden. Witziekte wordt nauwelijks (slechts twee velden) waargenomen.

Deze week werden 114 velden geobserveerd. Hierbij werd de schadedrempel voor cercospora in 29 velden overschreden.

U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Wij raden u aan om de aanwezigheid van bladschimmelziekten te controleren door 100 bladeren, verspreid genomen over het perceel, aandachtig te bekijken en een behandeling uit te voeren zodra de spuitdrempel voor één van de ziekten bereikt is. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

Ziekte

Behandelingsdrempel (tot 20 augustus)

Cercospora

Ramularia

5 % aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

15 % aangetaste bladeren