Bieten Bladziekten

Evolutie van cercospora in bieten

De waarnemingen van de bladziekten in het netwerk van de waarnemingsvelden tonen aan dat enkele velden de drempel voor cercospora hebben bereikt. Andere ziekten worden amper waargenomen. Zodra de drempel van 5% door cercospora aangetaste bladeren is bereikt, moet de behandeling snel worden uitgevoerd.

Volg de evolutie van de bladziekten in biet via de kaart.

Voor suikerbiet adviseren we u om observaties uit te voeren in uw percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor één van de 4 ziekten. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

Ziekte

Behandelingsdrempel (in juli)

Cercospora

Ramularia

5 % aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

15 % aangetaste bladeren