Situatie bladluizen in bietenteelt: blijf opletten!

De druk van groene bladluizen is nog altijd hoog. Het aantal nuttige insecten neemt ook toe. Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Tot nu toe zijn op de meeste percelen één tot twee insecticidenbehandelingen uitgevoerd. Als u meer dan 10 dagen geleden een behandeling met bladluismiddel toegepast hebt, controleer dan uw percelen op de aanwezigheid van groene bladluizen. Behandel met een efficiënt middel (Teppeki of Movento) zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is.

Als de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten:

  • Behandel met Movento 0,45 l/ha of Teppeki 0,14 kg/ha.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid dus ’s morgens vroeg of ’s avonds laat.
  • Teppeki is erkend voor enkel één toepassing.
  • Twee toepassingen van Movento zijn erkend.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met neonicotinoïden behandeld zaad.