Schieters in cichorei

Door de koude temperaturen in het voorjaar worden in veel percelen schieters waargenomen. Wanneer deze niet tijdig worden verwijderd zullen er veel wilde cichoreiplanten in de volgteelten voor problemen zorgen. Het is daarom van cruciaal belang deze tijdig (voor zaadvorming) te verwijderen.