Plagen

Schade door emelten gemeld

emeltenIn verschillende percelen is er schade door emelten gemeld, voornamelijk in niet-kerend bewerkte velden maar soms ook in geploegde velden. Er is geen enkele chemische behandeling tegen emelten erkend in de bieten na de zaai.
De natte en relatief koude weersomstandigheden zijn gunstig voor de aanvallen van emelten maar ook voor slakken. Bovendien wordt er nog steeds schade door bosmuizen en vogels gemeld.
Uit de proeven van 2012-2013 is gebleken dat, in aanwezigheid van een hoge druk van emelten (gaande van 40 tot 100 emelten/m2), Poncho Beta en Cruiser Force aanwezig in de zaadomhulling een gedeeltelijke werkzaamheid hebben. Door deze gedeeltelijke werkzaamheid kon in de proeven een voldoende aantal planten/ha behouden worden waardoor de opbrengst niet in het gedrang kwam.
Symptomen: de schade van beten aan de planten kan verward worden met de schade veroorzaakt door slakken (uitgetrokken, doorgesneden, opgegeten kiemlobben en bladeren). In tegenstelling tot slakken kunnen de emelten de plantjes in de grond trekken.
Bevorderende factoren: gescheurde weide, voorteelt met grasachtige groenbemester, koud en vochtig weer, humusrijke en goed verluchte bodem, niet-kerend bewerkte percelen.