Bieten Plagen

Schade door aardvlooien vastgesteld op enkele percelen

Op een klein aantal percelen werd er schade van aardvlooien waargenomen. De verwondingen door aardvlooien zijn rond en hebben een diameter van 1 à 2 mm. Ze zijn over het algemeen onregelmatig verdeeld over de kiemlobben. De aanwezigheid van vraatplekken door aardvlooien is geen reden tot behandeling met een insecticide.

Behandelingen met een pyrethroïde, zelfs in mengsels, dient vermeden te worden. Ze doden het klein aantal nuttige insecten aanwezig op het perceel en zijn nauwelijks effectief tegen bladluizen.