Rassen

Resultaten van de rassen en keuze voor 2018 (Bietplanter januari 2018)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van januari 2018

Na een jaar zoals 2017 merkt men dat suikerbieten een exceptioneel potentieel bevatten. Nochtans heeft de teelt in zijn eerste groeifase zowel geleden van het koude voorjaar (tot 10 mei) als van de afwezigheid van voldoende neerslag. Uitzonderlijk ook omdat we een sterke druk van cercospora verwachtten, die slechts laat sterk toenam, maar we hebben wel een sterke druk van roest ( zoals reeds in 2015!) gekend.

Om een rassenkeuze te maken voor 2018 mag men dus niet stoppen bij één jaar ervaring, zijnde goed of minder goed. Zijn rassenkeuze maken op basis van het jaarresultaat zal het gedrag van het ras in de komende omstandigheden, die we niet controleren, niet kunnen voorspellen. De analyse van de resultaten, rekening houdend met het potentieel van de rassen over meerdere seizoenen (de bevestigde rassen over 3 jaar hebben meer gegevens) alsook de stabiliteit van de opbrengst tussen de jaren, zal zorgen voor een rationele keuze.

Al deze gegevens zijn weergegeven op de centrale pagina 8 & 9 van deze ‘Bietplanter’. Deze tabel geeft de opbrengstkenmerken (wortel, suikerrijkheid, grondtarra) per ras alsook de resistenties voor bladziekten, risico op schieters, enz …

Auteur: André Wauters


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: