Module Minerale Stikstofbemesting

Klik hier om het programma te starten

VoorafGebruik van de moduleAlgemene raadgevingen

De module « Advies voor minerale stikstofbemesting – Berekening van de Theoretische Balans (Ntheor)» voert een theoretische berekening uit van het minerale stikstofbemestingsadvies voor suikerbieten. Hij laat de gebruiker toe om een niveau van stikstofbemesting te bepalen, berekend op basis van verschillende standaard situaties. De module geeft een bemestingsadvies dat een benadering is van een individueel adviesopgemaakt op perceelsniveau op basis van een bodemanalyse, maar vervangt dit niet.

Een individueel advies op perceelsniveau, opgesteld door een bodemanalyselaboratorium is steeds te verkiezen :

  • als stikstofrijke organische stoffen met een snelle mineralisatie werd toegediend (drijfmest, kippenmest, …)
  • als specifieke organische stoffen (zeugen-, mestvarken-, biggendrijfmest, … konijnen-, paardenmest, …) en waarvan de door de mineralisatie vrijgekomen stikstof afhangt van de samenstelling
  • als organische stoffen van niet-landbouwoorsprong met een soms moeilijk te bepalen mineralisatie werd toegediend (slib, compost, digestaat, …)
  • na gescheurde weide en met een soms onvoorspelbare mineralisatie, zelfs na meerdere jaren.

Sommige van deze situaties komen niet in de module voor.

De voorgestelde waarden in de module zijn theoretisch en kunnen verschillen van de waarden voorgesteld in andere gespecialiseerde teksten of in de wetgeving. Het KBIVB kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van deze module of voor de gevolgen die hieruit zouden voortvloeien.

De theoretische berekening van de stikstofbemestingsdosis voor de biet (Ntheor) gebeurt met de volgende formule :

Ntheor = BODEM + SPEC + VOOR + GROEN + ORGM + CORR.

De waarden die ingevuld moeten worden voor de componenten BODEM, SPEC, VOOR, GROEN en ORGM worden bepaald door de factoren die ingevuld worden in de module. De waarde van de component CORR wordt elk jaar bepaald door het KBIVB.

Klik voor elk van de componenten op de keuzemogelijkheid die voor uw situatie van toepassing is. De keuzemogelijkheden worden zichtbaar door op het pijltje naast het witte invulvak te klikken.
Klik vervolgens, na het invullen van alle componenten, onderaan op de knop “bereken NTheor”. Om een nieuwe berekening te maken, klik op de knop “nieuwe berekening”.
De module stelt een theoretisch advies voor door de verschillende te specificeren elementen op te tellen. De theoretische dosis wordt vastgesteld op +30 E N/ha, wanneer de uiteindelijk berekende waarde begrepen is tussen +30 E N/ha en -50 E N/ha. Deze dosis zal, indien nodig, gunstig zijn voor de start van de teelt. De theoretische dosis is vastgesteld op 0 E N/ha wanneer de uiteindelijk berekende waarde lager is dan -50 E N/ha.

Dien bij het zaaien niet meer dan 140 E N/ha toe. Eventuele bijkomende dosissen moeten toegediend worden vanaf het 2-4-bladstadium van de bieten.

In velden zonder nematoden laat de stikstof-rijentoedieningstechniek bij het zaaien toe om de toe te passen dosis te verminderen met 20 tot 30%.

Meer informatie wordt voorgesteld in de Technische Gids : “Stikstofbemesting in suikerbieten“.