Bieten Plagen

Plagen – Blijf waakzaam!

Op iets minder dan de helft van de percelen is geen drempelwaarde bereikt, terwijl de andere helft ofwel de 1e ofwel de 2e behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten heeft bereikt of preventief heeft gesproeid. Tegelijkertijd blijft het aantal waarnemingen van de nuttigen hoog, wat wijst op hun aanwezigheid in de percelen.

We raden u daarom ten sterkste aan om waarnemingen te blijven uitvoeren op uw percelen en dit altijd op minstens 40 planten verspreid in het veld (zie nogmaals de video waarnemingen bladluizen)

Wanneer de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten is bereikt, raden wij u aan te behandelen met ‘TEPPEKI’ (0,140 kg/ha vanaf 2-blad) of MOVENTO (0,450 L/ha). Met de huidige weersomstandigheden moet u zeer vroeg in de ochtend sproeien wanneer de vochtigheidsgraad hoog is. Vermijd in alle gevallen een bespuiting met een pyrethroïde! Zodra een behandeling is toegepast, moeten de waarnemingen na 10 dagen worden herhaald.

De kaart met de bladluisdruk kan u hier terugvinden: kaart bladluisdruk

De kaart met de opkomst in biet in de verschillende percelen kan u hier terugvinden: kaart opkomst biet