Bieten Waarnemingsvelden

Plaag bladluizen: een grote diversiteit aan situaties

Hoewel een groot aantal percelen al bij rijensluiting liggen, zijn sommige percelen, vooral in Henegouwen en het Noorden van Limburg en Antwerpen, ongeveer tien dagen geleden ingezaaid. Ze bevinden zich nog in het kiemlob- tot 2-bladstadium

In de laatst gezaaide velden worden soms bietenkevers in de hartbladeren gevonden. Weinig bladluizen worden waargenomen, maar de situaties blijven zeer variabel van het ene perceel tot het andere. Extra aandacht is dus vereist bij bieten in het 2 tot 6 -bladstadium, aangezien dit het stadium is waarin de biet het meest kwetsbaar is.
 
We blijven daarom aandringen om waarnemingen uit te voeren tot het sluiten van de tussenrij en als uw laatste behandeling meer dan 15 dagen geleden was. Als de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten wordt bereikt, wordt een insecticidebehandeling aanbevolen. De mogelijke behandelingen zijn: Teppeki bij 0,140 kg/ha, Movento bij 0,45 l/ha. Vanaf het vroege stadium van het sluiten van de tussenrij is ook een behandeling met Gazelle bij 0,25 kg/ha mogelijk.
 
De kaart  mei – juni 2024: kaart “waarnemingen groene bladluizen” (bieten) werd deze week voor het laatst bijgewerkt.