Bemesting Bieten

Pas de stikstofbemesting van uw bieten zo goed mogelijk aan

De stikstofprofielen die in februari door de verschillende laboratoria zijn opgesteld, laten zeer uiteenlopende stikstofgehalten in de bodem zien. De warme weersomstandigheden hebben een invloed gehad op de variabiliteit van de analyses. In sommige regio’s kwamen de vanggewassen traag op gang. Groenbemesters zorgen voor een evenwichtige verdeling van stikstof over de verschillende lagen (0-30,30-60,60-90).  Daartoe moeten zij voldoende ontwikkeld zijn en niet te vroeg worden vernietigd. De diepere lagen bleven droog tot het einde van het jaar, waardoor minder stikstof uit de bodem uitspoelde.

U kunt uw persoonlijke berekening van de toe te passen stikstofdosis heel gemakkelijk maken met behulp van de KBIVB-module die beschikbaar is op de website: KBIVB-module. De module is aangepast aan de hand van de resultaten die wij hebben verkregen voor de analyses van het jaar 2021. In het algemeen is de reststikstof in de bodem ongeveer 10 eenheden lager dan in het voorgaande jaar.

Toch geniet het de voorkeur om aan het einde van de winter een analyse van het stikstofprofiel van het perceel uit te voeren om een persoonlijk advies voor stikstofbemesting te krijgen. Het is bijzonder aan te bevelen een analyse uit te voeren voor gronden met een lage opbrengst in 2020, rijke vorige teelten, organisch materiaal met een snelle mineralisatie of van niet-agrarische oorsprong zoals compost…

Deze module maakt het mogelijk het stikstofbemestingsniveau te bepalen volgens standaardwaarden, zonder noodzakelijkerwijs een profielanalyse uit te voeren. Het houdt rekening met het humusgehalte van de bodem en de bemestingswaarde van de meest gangbare organische stoffen, afhankelijk van het tijdstip van toediening en de gebruikte hoeveelheden. Talrijke proeven van het KBIVB hebben de degelijkheid aangetoond van de op dit model-gebaseerde dosering van stikstofmeststoffen.

In functie van de weersomstandigheden van de voorbije maanden, wordt een correctiefactor +10 eenheden stikstof aan het berekend theoretisch advies 2021 toegevoegd.