Teeltontwikkeling

Op 22 april is reeds 85% van het bietenareaal gezaaid. De bieten groeien snel

Volgens de schattingen van 22 april door de Tiense Suikerraffinaderij en Iscal Sugar zijn 85% van de suikerbieten gezaaid in België. De situatie verschilt tussen het westen en oosten van het land, waar het inzaaien bijna voltooid is.

De hoge temperaturen zorgen voor een snelle ontwikkeling van enerzijds de bieten en anderzijds het onkruid. De eerst gezaaide bieten (rond 7-8 april) bevinden zich in het 2-blad stadium.

Volg de teeltontwikkeling via de kaart van de waarnemingsvelden.