Onkruid

Wat met te ontwikkelde onkruiden en andere moeilijkere onkruiden in bieten?

Door de moeilijke omstandigheden (eerst koude en afhardende omstandigheden en op veel plaatsen zeer droge omstandigheden) wat betreft onkruidbestrijding dit jaar zijn er op sommige percelen onkruiden te zien die al vrij ver ontwikkeld zijn.
Vaak zijn deze onkruiden niet zeer talrijk maar zijn ze wel groot (4 blad of groter). In de FAR Memo kan u op de derde pagina een tabel vinden genaamd “FAR dosis (aan te passen aan het onkruidstadium)”, hierin kan u lezen hoe u kan omgaan met reeds vrij ver ontwikkelde onkruiden. Hou steeds rekening met de maximaal toegelaten dosissen van de producten, deze zijn ook vermeld in deze tabel. Indien de onkruiden te ver ontwikkeld zijn om nog een chemische bestrijding toe te passen dient men een schoffelbeurt te overwegen. De droge omstandigheden momenteel zijn ideaal om te schoffelen. Gezien de droge omstandigheden dienen we hierbij weinig te vrezen voor nieuwe kieming van onkruiden. Let wel het kan toch nuttig zijn om na het schoffelen een product toe te passen om de nawerking te garanderen (vb: “Frontier Elite”, “Dual”, etc. …).
Op andere velden zijn er onkruiden die goed bestreden worden met producten van het type “Matrigon” zoals hondspeterselie en aardappelopslag. Momenteel is het warme weer zeer gunstig om een goede werking van de “Matrigon” te verkrijgen.
Hou er ook rekening mee dat in deze droge en warme weersomstandigheden het vaak het best is om ’s ochtends vroeg te behandelen als er nog wat luchtvochtigheid is. ’s Avonds duurt het vaak langer om opnieuw een goede luchtvochtigheid te hebben.