Onkruid

De onkruidbestrijding is soms lang en moeilijk ! Denk aan de werkingsduur bij uw laatste FAR behandelingen

bident_nlDe weersomstandigheden zijn gunstig voor de groei van de bieten maar ook voor de ontwikkeling van onkruid. Voor elke tussenkomst in uw bieten is het raadzaam om een beschrijving te maken van de flora aanwezig in het perceel en van het ontwikkelingsstadium van de bieten en de onkruiden.
In sommige streken worden ongewone en belangrijke opkomsten van veerdelig tandzaad (foto) gevonden. Het wordt aanbevolen om deze plant te bestrijden met Safari. Twee toedieningen van 20g Safari moeten volstaan om het veerdelig tandzaad in het maximaal twee-bladstadium te vernietigen.
Men ziet eveneens velden met veel redelijk ontwikkelde duist. Aarzel niet om een antigrassenbehandeling uit te voeren zelfs al schijnt de duist te zijn geraakt door de FAR onkruidbestrijding.
De teelt van suikerbieten biedt de mogelijkheid om de druk van duist in de rotatie te verminderen en staat u toe om dit probleem gemakkelijker te beheren in granen. U kan meer informatie vinden in de FAR Memo 2016 (kader grassenbestrijding).

Gelet op de brede verspreiding van de zaaidata, zijn er verschillen in het aantal uitgevoerde FAR behandelingen. De algemene raadgevingen van het bericht van 10 mei blijven geldig, ook voor de bestrijding van duist en aardappelopslag. Alle informatie over onkruidbestrijding vindt u in de FAR Memo 2016.
Vanaf het 4-(6) blad stadium van alle bieten is het noodzakelijk om bodemherbiciden toe te voegen aan de FAR behandeling om de nawerking te garanderen. Producten zoals Frontier Elite (max. 1 l/ha totaal), Centium (max. 0,2 l/ha totaal) of type ‘Dual Gold’ (max. 1,3 l/ha totaal) kunnen hiervoor ingezet worden.
Vanaf het 4-(6) blad stadium van de biet kan Centium ingezet worden (0,05 l/ha = 50cc) of nog efficiënter de combinatie Centium-Frontier Elite (50cc Centium + 0,3 l/ha Frontier Elite) kan toegevoegd worden aan de FAR behandeling om de nawerking te garanderen op percelen met melganzevoet en/of bingelkruid.
Centium heeft ook een goede nawerking tegen hondspeterselie, gevlekte scheerling, zwaluwtong, varkensgras en zwarte nachtschade. De werking van Centium op uitstaande melde is onvoldoende, daarom adviseren wij om Goltix (0,3-0,5 kg/ha, Goltix WG) in het FAR mengsel te behouden indien uitstaande melde ook aanwezig is.
Let er bij het gebruik van Centium op om:

  • geen Centium te mengen met ‘Venzar’, Avadex480 of grassenmiddelen;
  • Centium of Centium-Frontier Elite niet te combineren met hoge dosissen ‘Betanal’ en ‘Tramat’ om het voorkomen van witverkleuringen te beperken;
  • Centium mag wettelijk niet gemengd worden met ‘Pyramin’ of ‘vloeibare Goltix’;
  • een interval van 5 dagen te respecteren tussen de toepassing van een grassenmiddel en Centium.

U kan meer informatie vinden over het gebruik van Centium in de onkruidbestrijding in de FAR Memo 2016.
U kan ook 0,15 l/ha Venzar500SC toevoegen aan de FAR behandeling om de nawerking te garanderen. Dit product zal voornamelijk gekozen worden in aanwezigheid van bingelkruid en kruisbloemigen, maar het kan eveneens de werking op veelknopigen (vb. varkensgras) en hondspeterselie verbeteren. Opgelet bij het gebruik van dit product op lichte bodems en in natte omstandigheden.