Bieten Onkruid

Eerste FAR-behandelingen in bieten

Voor de landbouwers die afgelopen twee weken gezaaid hebben en een bietenopkomst hebben van 80 tot 100%, wordt er verwacht dat het in de loop van deze week het gepaste moment is om de eerste FAR-behandeling toe te passen. Deze moet toegepast worden op onkruiden in het kiemlobstadium, dit is het meest efficiënt qua werkzaamheid en kostprijs. Deze week geven ze opnieuw hogere temperaturen en dus groeizaam weer wat de verdere opkomst van onkruiden zal bevorderen. Ga kijken naar uw percelen om de opkomst en toestand van bieten en ook onkruiden na te kijken. Voor meer info: zie FAR memo.

Indien er geen insectenschade waar te nemen is dan is het ook nutteloos en zelfs contraproductief om een insecticide toe te passen bij de eerste FAR behandeling. Indien er insectenschade waargenomen wordt, dan kan het noodzakelijk zijn om eerst een insecticide toe te passen, wacht dan idealiter 48 uur vooraleer de FAR behandeling uit te voeren. Voor verdere info i.v.m. insectenbestrijding zie bericht “Voer geen preventieve behandeling uit met een pyrethroïde in de bietenteelt”.

Indien omwille van de afgelopen koude dagen met nachtvorst de (eerste) FAR-behandeling uitgesteld werd dan moet nagekeken worden of de dosissen van de FAR componenten aangepast moet worden in functie van het stadium van de onkruiden. Ook kunnen we verwachten dat de eerste onkruiden vrij sterk afgehard zijn door de koude en schrale weersomstandigheden, hou hiermee rekening bij het samenstellen van het FAR mengsel en geef een voorkeur aan middelen die via het blad opgenomen worden en pas de dosis olie aan in functie van de weersomstandigheden op de dag van de behandeling. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de FAR Memo 2019. Een FAR-behandeling toepassen als de bieten nog niet allemaal opgekomen zijn, vormt geen probleem. Voor een klassieke flora (melganzevoet, kamille, melde,  …) kan dan volgende behandeling aanbevolen worden: type ‘Betanal 160 g/l’ (0,6 l/ha) + type ‘Tramat 500 g/l’ (0,2 l/ha) + type ‘Goltix 700 g/l’ (0,5 l/ha) + olie (0,5 à 1,0 l/ha). Deze behandeling is steeds selectief ten aanzien van de bieten. Indien u last heeft van gevlekte scheerling of hondspeterselie op uw velden kan men Safari aan 15g inzetten. Safari kan de groei van de biet echter remmen en wordt dus pas aangeraden indien er zeker minstens 70% van de bieten opgekomen zijn. Matrigon heeft een minder goede werkzaamheid onder koude omstandigheden en kan pas ingezet worden vanaf het 2e bladstadium van de biet.