Onkruid

Nieuwe opkomsten van onkruiden en ontsnapte onkruiden in droge en warme omstandigheden in suikerbieten

Door de aanhoudende droogte ontstaan steeds meer problemen met de onkruidbestrijding die reeds moeilijk verliep door de droge, koude en afhardende omstandigheden na de zaai.
In sommige velden ziet men momenteel nieuwe opkomsten van melganzevoet, zwarte nachtschade, hondspeterselie en in mindere mate van uitstaande melde.
Waarom is er nieuwe kieming? Soms is dat omdat er een heel klein beetje neerslag viel. Soms omdat er net geen neerslag viel en omdat de bodemherbiciden die een nawerking dienden te geven niet zo doeltreffendheid zijn als normaal. In elk geval er viel nergens voldoende neerslag om een goede werking te hebben van deze producten (‘Venzar’, ‘Dual Gold’, ‘Frontier Elite’, Centium) Soms is er door de tweewassigheid van de bieten nog maar weinig kans geweest om producten toe te passen die nawerking geven.
Het advies is dus om uw velden te inspecteren en na te kijken of u in het geval bent. Nu kan u eventueel nog ingrijpen.
Daarnaast zijn er velden waar men veel “ontsnapte” onkruiden kan terugvinden. Soms zijn het “overlevenden” die tijdens eerdere FAR-behandelingen niet bestreden werden gezien de droge en afhardende omstandigheden. Vaak zijn het echter onkruiden die kiemden tussen twee FAR-behandelingen door en die zich door het warme weer zeer snel ontwikkelden.
Voor de onkruiden die soms meer dan 6-8 echte bladeren hebben is er geen goede chemische oplossing meer (binnen de wetgeving, economisch verantwoord en met goede werkzaamheid). Voor iets kleinere onkruiden (4-6 blad stadium) kan men in de FAR Memo op de derde pagina een tabel vinden genaamd “FAR dosis (aan te passen aan het onkruidstadium)”, hierin kan u lezen hoe u kan omgaan met reeds ver ontwikkelde onkruiden. Hou steeds rekening met de maximaal toegelaten dosissen van de producten, deze zijn ook vermeld in deze tabel. Indien de onkruiden te ver ontwikkeld zijn om nog een chemische bestrijding toe te passen dient men een schoffelbeurt te overwegen. De droge omstandigheden momenteel zijn ideaal om te schoffelen. De bieten ontwikkelen echter zeer snel, dus op homogene bietenpercelen rest er vaak niet veel tijd meer om te kunnen schoffelen zonder schade aan de teelt te berokkenen. Er zijn reeds percelen waar de rijen gesloten zijn. Indien er nog geen of weinig bodemherbiciden werden toegepast voor nawerking kan men deze behandeling best na het schoffelen alsnog uitvoeren.
Ook zijn er opvallend veel opkomsten van hanepoot, deze “zomergrassen” kiemen nu gezien de warme omstandigheden en de gebrekkige nawerking van onze bodemherbiciden. Ook velden met sterk ontwikkelde kweek worden gesignaleerd. Indien u nog geen grassenbestrijding uitvoerde dan kan u die nu nog doen. Meer info rond de bestrijding van grassen kan u vinden in de FAR Memo.