Nematoden Plagen

Nematoden : eerste cysten waargenomen

nematodencystenWe kunnen reeds de eerste cysten van het bietencystenaaltje (Heterodera schachtii) waarnemen op de zijwortels van de bieten. De maand juni is het ideale moment om deze cysten waar te nemen op de zijwortels van de bieten. Deze cysten zien er uit als kleine witte bolletjes. Zij meten niet meer dan 1 mm. In de besmette gronden zijn ze waarneembaar op de haarwortels door de jonge bieten met de nodige voorzichtigheid op te graven om zo een maximum aan haarwortels te kunnen waarnemen. De aanwezigheid van deze cysten bevestigt de aanwezigheid van nematoden. Een bodemanalyse is in dit geval niet meer nodig en het is sterk aanbevolen om dubbel tolerante rhizomanie-nematoden rassen in te zaaien bij de volgende teeltrotatie. Er kunnen ook cysten worden waargenomen op tolerante rassen.