Bemesting

Module “Theoretisch advies voor Minerale Stikstofbemesting”

Uit de vele stikstofstaalnames in de maand februari blijkt dat de stikstofreserve in de bodem op een normaal niveau ligt. De theoretische berekeningsmodule van het KBIVB werd aangepast.

Doe de berekening van de toe te passen stikstofdosis in een paar klikken.

De module is beschikbaar op de website. Module KBIVB.

Het gemiddeld stikstofadvies voor suikerbieten 2018 van de BDB is beschikbaar op onze website .

Een persoonlijk bemestingsadvies, gebaseerd op een analyse van het stikstofprofiel op het einde van de winter is aanbevolen, vooral bij voorvruchten die veel stikstof in het profiel achterlaten, organische stoffen met snelle mineralisatie of van niet-landbouwoorsprong (slib, compost, …).

De theoretische module, beschikbaar sinds 2006, laat toe om zeer gemakkelijk een stikstofbemestingsniveau te bekomen volgens standaardwaarden, zonder een beroep te doen op een profielanalyse. De module houdt rekening met de bemestingswaarde van talrijke organische stoffen, naargelang het toedieningstijdstip en de gebruikte hoeveelheden. Talrijke proeven van het KBIVB hebben het nut van de hoeveelheden stikstofbemesting, opgesteld volgens dit model, aangetoond.