Lijst insecticiden en mollusciciden 2024

Het KBIVB wil u informeren dat de lijsten met insecticiden en mollusciciden onlangs zijn bijgewerkt. Deze updates bevatten gedetailleerde informatie over deze producten, zoals het aantal benodigde bespuitingen, vereiste bufferzones, aanbevolen doseringen, enz. Deze updates zijn van toepassing op zowel bieten- als cichoreiteelten. U kunt deze lijsten raadplegen via onderstaande links:

Voor de bietenteelt :

HomeBietenGewasbeschermingPlantenbeschermingGewasbeschermingsmiddelen

Voor de cichoreiteelt :

HomeCichoreiGewasbeschermingsmiddelen