Bieten Bladziekten

Laatste controle voor een mogelijke fungicidebehandeling voor de bieten

In sommige percelen zagen we eind augustus soms een belangrijke (her)start van cercospora-ontwikkeling, zelfs als een eerste fungicide behandeling was uitgevoerd. De aangekondigde koude temperaturen voor de komende dagen zijn niet bevorderlijk voor de ontwikkeling van ziekten.

De omstandigheden zijn echter erg contrastrijk. Het is belangrijk om de sanitaire toestand van al uw percelen nog een laatste keer te controleren.

Late behandelingen (na tien september) worden zelden gewaardeerd, vooral binnen de 45 dagen voor het rooien.

Behandeling is alleen gerechtvaardigd in bepaalde gevallen:

  • overschrijding van de behandelingsdrempel en voornamelijk in geval van hernemen van cercospora-ontwikkeling (20% van de aangetaste bladeren);
  • Gevoelig ras met betrekking tot het complex van bladziekten (Fongi Memo 2019)
  • Rooien na 15 oktober

Als een tweede behandling noodzakelijk blijkt :

  • moeten de werkzame stoffen afgewisseld worden met inachtneming van hun werkingsmechanisme;
  • kan Mancozeb toegevoegd worden als er een hoge Cercospora-druk is.
  • moet de veiligheidstermijn voor oogst gerespecteerd worden: de keuze van het fungicide zal worden gemaakt rekening houdend met de veiligheidstermijn en het aantal toegestane toepassingen.

De evolutie van de bladziekten kan op een kaart worden gevisualiseerd die elke week wordt bijgewerkt.

Raadpleeg de Fungi Memo 2019 en de lijst met goedgekeurde fungicide-producten voor meer informatie over de bestrijding van bladziekten en het gebruik van mancozeb.