Nematoden

Koolzaadopslag = GEVAAR

koolzaadopslagKoolzaadopslag op bietenvelden : verwijderen binnen de 3 weken na kieming.
Zoals de biet is ook koolzaad een waardplant van het bietencystennematode (Heterodera schachtii). Het vermenigvuldigt dit nematode zoals bij de teelt van bieten. De periode waarin koolzaad of koolzaadopslag de bietencystennematode het meest vermenigvuldigt komt overeen met het juveniele stadium van de plant, dit is van de zaai tot de winter. Het verschil op dat ogenblik is dat er zones kunnen zijn in het geoogste koolzaadveld waar meer dan 5.000 zaden/m² kunnen waargenomen worden. In deze zones is er een enorme vermenigvuldigingskracht van het bietencystennematode. De verwijdering van deze opslag is dus essentieel wanneer er een teelt van bieten is in de rotatie. Men moet ingrijpen vooraleer het nematode de gelegenheid heeft om zijn eerste vermenigvuldigingscyclus te doorlopen, door alle koolzaadopslag binnen de 3 weken (maximum 4) na de kieming van de zaden te vernietigen.
De vernietiging kan bij voorkeur mechanisch (oppervlakkige bodembewerking) of kan ook chemisch (totaalherbicide) gebeuren. Deze vernietiging zal zo nodig herhaald worden.
Om de voorraad niet gekiemde zaden van koolzaad te beperken, vermijd diepe grondbewerking na deze teelt en geef de voorkeur aan een oppervlakkige stoppelbewerking (3-5 cm) om een maximum aan zaden te doen kiemen (rol de grond eventueel).