IPM bij de boer brengen (Management & Techniek, januari 2014)

fragment uit het artikel verschenen in Management & Techniek van januari 2014

Het ADLO-demonstratieproject IPM akkerbouw is een van de 5 projecten die aan telers in diverse sectoren moeten duidelijk maken hoe IPM moet worden toegepast, en dat dit haalbaar is. De afdeling akkerbouw van Inagro coördineert dit project .

Auteur: Patrick Dieleman


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: