Bieten Plagen

Insecten memo 2023 (Bietplanter mei 2023)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van mei 2023

Sinds enkele jaren is de bestrijding van virale vergelingsziekte in suikerbieten een zeer belangrijk aandachtspunt. Deze bestrijding impliceert de bestrijding van de vector van deze virussen, de groene bladluis, voornamelijk Myzus persicae. Sinds 2019, het eerste jaar van het verbod op neonicotinoïden, onderscheiden de teeltseizoenen zich door de vroegtijdigheid en overvloed van bladluizen. Zoals altijd in de landbouw is het ene jaar het andere niet. De verschillende adviezen voor het seizoen 2023 worden in dit artikel uitgewerkt. 


Het volledige artikel kan je hier downloaden.