Bieten Plagen

Insecten memo 2020 (Bietplanter mei 2020)

Fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van mei 2020

De belangrijkste plagen worden in deze memo kort toegelicht. Ons advies, dat nader wordt toegelicht, heeft tot doel om vanaf de zaai een beredeneerde en aangepaste bescherming te bieden tegen de belangrijkste plagen van de suikerbiet.

Auteur: Kathleen Antoons


Het volledige artikel kan je hier downloaden.