Bieten Bladziekten

In veel bietenvelden de drempel voor cercospora 1 maal overschreden

Deze week werden 67 velden waargenomen. Door de hoge cercosporadruk de afgelopen weken werden veel velden een eerste maal behandeld waardoor waarnemingen de eerste 2 weken na deze behandeling niet worden uitgevoerd. Vanaf vandaag, 20 augustus, wordt de behandelingsdrempel voor de bladziekten verhoogd naar 20% aangetaste bladeren voor cercospora of ramularia en 30% aangetaste bladeren voor witziekte of roest.

In het totaal werd de drempel voor witziekte in 3 velden bereikt, voor cercospora in 46 velden, voor ramularia in 6 velden en voor roest in 9 velden. Daarnaast werd de virale vergelingsziekte in 32 velden waargenomen. In 12 velden is de drempel voor cercospora voor de tweede maal bereikt. U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

In velden waar de eerste drempel al vroeg in het seizoen werd bereikt en dus vroeg behandeld, kan de drempel voor een 2e maal voor cercospora bereikt zijn.

Als de behandeling meer dan 3 weken geleden is gebeurd, of als nog geen enkele behandeling werd uitgevoerd, adviseren wij om specifiek de aanwezigheid van cercospora te controleren.

Een bespuiting rechtvaardigt zich enkel als :

  • de schadedrempel bereikt is voor cercospora;
  • de rooi voorzien is na 15 oktober;
  • op rassen die een lage tolerantie vertonen voor cercospora.

Indien een tweede bespuiting blijkt nodig te zijn, moeten de werkzame stoffen worden afgewisseld, met inachtneming van hun werkingswijze. Let op de veiligheidstermijn.

De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

Ziekte

Behandelingsdrempel (vanaf 20 augustus)

Cercospora

Ramularia

20 % aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

30 % aangetaste bladeren