Agenda Bieten

Het KBIVB is aanwezig op de dag van “de leve(n)de bodem”

Praktische info:

Maandag 24 juni om 10.30 uur

Hof ten Bosch

De Limburg Stirumlaan 66 – Huldenberg

Voor meer info: zie uitnodiging