Bieten Plagen

Groene bladluizen blijven aanwezig op de bietenpercelen

De temperaturen blijven gunstig voor de aanwezigheid en ontwikkeling van bladluizen. 30% van de velden heeft ondertussen de tweede drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen op 10 planten bereikt. Het blijft belangrijk om alert te blijven op de aanwezigheid van bladluizen. Als uw veld de behandelingsdrempel niet heeft bereikt, is het advies om niet te behandelen en de controle op wekelijkse basis verder te zetten. Het uitvoeren van een behandeling voor de drempel bereikt is, heeft niet veel nut. Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart “Waarnemingen groene bladluizen”.

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten :

  • Behandel met Movento 0.45 l/ha, Teppeki 0.14 kg/ha (1 toepassing !) of Closer 0.2l/ha.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met bietenherbiciden.
  • De verwachte werkingsduur van de behandeling kan gelimiteerd zijn bij een behandeling op kleine bieten.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met zaden behandeld met Gaucho.