Bieten Plagen

Groene bladluizen blijven aanwezig op de bietenpercelen

Er blijven ongevleugelde groene bladluizen aanwezig in de bietenpercelen. Ondertussen heeft 18% van de 160 velden binnen het waarschuwingsnetwerk de derde drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen op 10 planten bereikt. Op de meeste percelen beginnen de rijen te sluiten. Het is belangrijk om observaties uit te voeren tot en met de sluiting van de rijen en indien nodig, wanneer de drempel is bereikt, een laatste behandeling uit te voeren.

 Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart “Waarnemingen groene bladluizen”.

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten :

  • Behandel met Movento 0.45 l/ha, Teppeki 0.14 kg/ha (1 toepassing !) of Closer 0.2l/ha.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met bietenherbiciden.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met zaden behandeld met Gaucho.