Bieten Teeltontwikkeling

Groeicurve suikerbieten: 2e staalname door de Tiense Suikerraffinaderij

 

De resultaten van de tweede bemonsteringen van de Tiense Suikerraffinaderij op 13 augustus zijn de volgende:

 

 

suiker
%
suiker
kg/ha
wortels
kg/ha
blad
kg/ha
planten
/ha
verhouding
blad/wortel
RT  13/08/18  17.90  10.854  60.630  30.369 104.181  0.50
Toename/verlies

t.o.v. 30/07/18

– 0,86 +1.917 +12.993 +1.164 -0,10
RT   21/08/17  16,11  13.279  82.438  40.493  99.823  0,60
Toename/verlies

t.o.v.  07/08/17

– 0,52 +2.432 +17.219 +1.667   -0,11

De resultaten van de bemonsteringen zijn gebaseerd op analyses van hele bieten.

Opgelet: de staalname in 2018 is met één week vervroegd, wat de vergelijking met voorgaande jaren moeilijk maakt.

Algemene tendens van de tweede bemonstering

De biet wordt nog steeds gekenmerkt door een hoge suikerrijkheid en een zeer lage bladmassa. De opbrengsttoename tijdens de laatste twee weken is 137 kg suiker per dag, welke één van de laagste toenames is van de laatste jaren. Deze gemiddelden verbergen echter regionale verschillen en verschillen tussen percelen die soms erg groot zijn.