Bieten Plagen

Goede werkzaamheid van de toegepaste insecticiden in de bieten, maar blijf waakzaam

We merken grote verschillen op in bladluisdruk tussen de percelen. Het is perfect mogelijk dat u weinig bladluizen vindt op uw eigen perceel terwijl in het dorp naast u al verschillende percelen zijn gemeld die aan de drempel zitten. We raden jullie aan om regelmatig waarnemingen uit te voeren en pas een bespuiting toe te passen wanneer de drempel van 2 groene ongevleugelde bladluizen per 10 planten is bereikt. Een bespuiting uitvoeren wanneer er geen bladluizen aanwezig zijn, heeft geen nut! Als de drempel niet wordt bereikt, raden wij u aan om meerdere keren per week tellingen uit te voeren.

Ondertussen heeft 7% van de 153 percelen in het waarschuwingsnetwerk van het KBIVB de tweede drempel bereikt. De werkzaamheid van de insecticiden kan je schatten op 10 à 15 dagen. We raden jullie daarom aan om na 10 dagen na de bespuiting opnieuw waarnemingen uit te voeren. Wanneer een tweede bespuiting uitgevoerd moet worden, hou er dan rekening mee dat van Teppeki en Closer maar 1 behandeling toegestaan is per teeltseizoen.

Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Bij het uitvoeren van de waarnemingen is het heel belangrijk om te kijken naar de onderkant van de bladeren aangezien de bladluizen liefst direct zonlicht vermijden. Daarom is het van essentieel belang om de randen van gekrulde bladeren voorzichtig open te vouwen. Tot slot moeten ook de opgekrulde bladeren in het hart van de plant ontrolt worden, aangezien ze daar het liefst zitten.

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten :

  • Behandel met Movento 0.45 l/ha (2 toepassingen), Teppeki 0.14 kg/ha (1 toepassing) of Closer 0.2l/ha (1 toepassing).
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met bietenherbiciden.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met zaden behandeld met Gaucho.