Cichorei Waarnemingsvelden

Gemiddelde opkomsten – snelle groei dankzij de verhoging van de temperatuur

groei_cichoreiGemiddeld bedraagt de opkomst van de cichorei momenteel 71% in de 10 percelen opgevolgd in het waarnemingsnetwerk, dit is 71 pl/10 m. Achter deze gemiddelde opkomst schuilen grote verschillen gaande van 53 tot 96%. Er kunnen nog nieuwe opkomsten plaatsvinden.
Met de terugkeer van de hogere temperaturen van de afgelopen week is de groei van de cichorei behoorlijk snel.
In de velden buiten het netwerk zullen waarschijnlijk enkele hectaren moeten herzaaid worden als gevolg van schade door slakken, korstvorming of als gevolg van modderstromen door de onweders van de afgelopen week.
De update over de herzaai zal gebeuren in de komende dagen.
Volg de ontwikkeling van de teelten op de kaart.