Geen schade door aardvlooien en bietenkevers gemeld

Momenteel is er geen schade door de aardvlooien of de bietenkevers gemeld op de 99 percelen uit het waarnemingsnetwerk van het KBIVB. Daarom is het niet aangeraden een insecticidebehandeling toe te passen. Het is namelijk nutteloos en inefficiënt om een insecticidebehandeling toe te passen voordat plaaginsecten en schade zijn waargenomen.

Erkende producten voor de bestrijding van bietenkevers en aardvlooien zijn onder meer Karis, Ninja, Sparviero, Karate Zeon… De werkzame stoffen van deze producten behoren tot de familie van de pyrethroïden. Pyrethroïden zijn werkzame stoffen die niet selectief zijn voor nuttige insecten. Deze nuttige insecten zijn belangrijk bij de bestrijding van groene bladluizen, overdragers van virale vergeling. Door de bestrijding van deze nuttige insecten kunnen bladluizen zich gemakkelijker in bietenvelden vestigen.