Gewasbescherming (cichorei)

Fungiciden en bladziekten in de cichoreiteelt (Bietplanter december 2015)

fragment uit het artikel verschenen in ‘het Speciaal Nummer van de Bietplanter’ van juli-augustus 2012

Reeds een aantal jaren blijkt een fungicidenbehandeling in de cichoreiteelt steeds vaker rendabel te zijn. In dit artikel wordt stilgestaan bij welke bladziekten van belang zijn in de cichoreiteelt en welke fungiciden erkend zijn voor toepassing in de cichoreiteelt, maar eveneens aan de factoren die de rentabiliteit van een fungicidenbehandeling beïnvloeden. Binnen het PVBC (Programma Voorlichting Bieten Cichorei) werden proeven aangelegd die over verschillende jaren (2008‐2011) het effect van het toepassen van een fungicide op het rendement van de teelt evalueerden. In dit artikel zal dus ook een overzicht gegeven worden van de voornaamste conclusies van deze proeven. Dit artikel kwam tot stand door samenwerking van de verschillende partners binnen het kader van het PVBC. Ik denk hierbij met name aan het onderzoek uitgevoerd door Inagro, het CPL‐Végémar en het PIBO.

 

Auteur: Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: