Bieten Bladziekten

Evolutie van cercospora

Het aantal velden dat de schadedrempel voor cercospora (5% aangetaste bladeren) bereikt heeft is fors toegenomen t.o.v. vorige week. Ook het aantal velden waar roest werd waargenomen is toegenomen. Op slechts 1 perceel werd de schadedrempel overschreden voor roest. Witziekte werd, zoals vorige week, bijna niet waargenomen.

Deze week werden 96 velden geobserveerd. Hierbij werd de schadedrempel voor cercospora in 47 velden overschreden en in 1 veld werd de schadedrempel voor roest overschreden. U kan de evolutie van de bladschimmelziekten via de kaart volgen.

Indien u nog geen fungicidebehandeling hebt uitgevoerd adviseren we u om observaties uit te voeren in uw percelen en te spuiten zodra de schadedrempel bereikt is voor één van deze ziekten.

Wij raden u aan om de aanwezigheid van bladschimmelziekten te controleren door 100 bladeren, verspreid genomen over het perceel, aandachtig te bekijken en een behandeling uit te voeren zodra de spuitdrempel voor één van de ziekten bereikt is. De schadedrempels voor de verschillende ziekten zijn hieronder weergegeven. Een blad wordt als aangetast beschouwd als ten minste één vlek op het blad wordt waargenomen.

Ziekte

Behandelingsdrempel (tot 20 augustus)

Cercospora

Ramularia

5 % aangetaste bladeren

Witziekte

Roest

15 % aangetaste bladeren