Plagen

Er wordt reeds schade door bosmuizen waargenomen in de eerst gezaaide bietenvelden

De zachte winters bevorderen de populaties van bosmuizen. Wij raden u daarom aan om uw gezaaide velden te controleren en de bosmuizen te bestrijden. Er zijn twee bestrijdingsmaatregelen mogelijk:
– Voederen van de bosmuizen met niet behandeld zaad om hun een alternatieve voedingsgewoonte te voorzien. Deze voedselvoorziening zal zich beperken tot de risicozones en zal idealiter voor de zaai beginnen. Geen bietenzaden gebruiken.

– De controle van de populatie bosmuizen bevorderen door roofvogels, door zitstokken in open zones te plaatsen.

Vergeet niet dat er sinds 2014 geen erkende producten meer bestaan voor de bestrijding van bosmuizen in de akkerbouwgewassen.
Preventieve voeding: De risicozones zijn velden die lange tijd onder een groenbemester verbleven of velden in de nabijheid van met gras bezaaide hellingen of bossen. Plaats de niet behandelde korrels ten laatste 10 tot 15 dagen vóór de zaai, onder een holle dakpan of in stukken van PVC buizen om ze te beschermen tegen de regen en om te vermijden dat de vogels er van eten. Denk eraan om het lokaas regelmatig aan te vullen.
Predatie door roofvogels bevorderen: De roofvogels hebben graag een panoramisch uitzicht. Hoe hoger ze zitten, hoe groter hun waarnemingsstraal. De steunpalen (ten minste 40 cm in de grond) zouden minstens 2 m boven de grond moeten steken en zeer stabiel zijn. De zitstok moet horizontaal zijn, goed vastzitten en niet-wegglijdend (ruw hout) zijn. Hij moet een breedte (of diameter) hebben van 3-5 cm en 20 cm lang zijn.