Einde waarschuwingsdienst “Groene bladluizen” in bieten

De waarschuwingsdienst voor de groen ongevleugelde bladluizen eindigt deze week. Op de meeste percelen is rijsluiting zichtbaar waardoor de periode waarin groene bladluizen zeer schadelijk zijn, eindigt. Enkel op de percelen waar er nog geen volledige rijsluiting aanwezig was, werd er voor een laatste keer deze week waarnemingen uitgevoerd in het kader van de waarschuwingsdienst. Dit zorgde voor geen grote veranderingen van de kaart. 24% van de 149 percelen bereikte de drempel 2 maal.  Daarnaast werd de drempel 3 keer bereikt op 20% van de percelen en een klein aantal percelen (3%) bereikte de drempel 4 maal. Het grootste deel van de percelen werd gespoten voor het bereiken van de drempel (42%). Moest er op uw perceel nog geen volledige rijsluiting zichtbaar zijn, dan vragen we u om het uitvoeren van waarnemingen nog even vol te houden tot volledige rijsluiting zichtbaar is.

Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart “Waarnemingen groene bladluizen”.

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten :

  • Behandel met Movento 0.45 l/ha, Teppeki 0.14 kg/ha (1 toepassing !) of Closer 0.2l/ha.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met bietenherbiciden.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met zaden behandeld met Gaucho.