Bieten Plagen

Eerste velden bereiken tweede drempel voor bladluizen in suikerbiet

De warmere temperaturen van afgelopen dagen zorgden voor een verdere stijging van bladluispopulaties in de bietenpercelen. Tegen eind deze week zal er op meer dan de helft van de percelen binnen het waarschuwingsnetwerk een eerste bespuiting uitgevoerd zijn. Op 8% van de 159 geobserveerde velden werd de 2e drempel van 2 groen ongevleugelde bladluizen op 10 planten bereikt. Op kleine bieten kan de nawerking van de gebruikte middelen kort zijn. Daarom is het belangrijk om 10 dagen na de bespuiting de observaties in uw perceel te hervatten. Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart “Waarnemingen groene bladluizen”.

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten :

  • Behandel zodra met Movento 0.45 l/ha, Teppeki 0.14 kg/ha (1 toepassing !) of Closer 0.2l/ha.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met bietenherbiciden.
  • De verwachte werkingsduur van de behandeling kan gelimiteerd zijn bij een behandeling op kleine bieten.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met zaden behandeld met Gaucho.