Bieten Plagen

Eerste velden bereiken drempel voor bladluizen !

De eerste velden hebben de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen op 10 planten bereikt. In totaal werden er 117 velden gecontroleerd op de aanwezigheid van bladluizen. Op 8 van deze velden verspreid over België was de drempel bereikt. We raden jullie aan waarnemingen uit te voeren en pas te behandelen wanneer de drempel bereikt is. Als uw veld de behandelingsdrempel niet heeft bereikt, adviseren we om de controle op wekelijkse basis (of eventueel frequenter) voort te zetten. Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart “Waarnemingen groene bladluizen”.

Naast de ongevleugelde en gevleugelde groene bladluizen, werd ook op meer dan de helft van de velden zwarte bonenluizen en aardvlooien teruggevonden, al dan niet in grote aantallen. We raden jullie aan geen bespuiting uit te voeren tegen deze plaaginsecten. Zeker behandelingen met een pyrethroïde zijn af te raden aangezien dit nefaste gevolgen heeft op de aanwezigheid en bestrijding van bladluizen. Hetzelfde geldt voor bietenkevers, een insect dat ook op verschillende percelen werd waargenomen.

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten :

  • Behandel zodra met Movento 0.45 l/ha, Teppeki 0.14 kg/ha of Closer 0.2l/ha.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met bietenherbiciden.
  • De verwachte werkingsduur van de behandeling kan gelimiteerd zijn bij een behandeling op kleine bieten.