Eerste velden bereiken de drempel! Voer waarnemingen uit !

In totaal werden er op 142 velden waarnemingen uitgevoerd naar bladluizen en andere insecten. Op 2 velden is de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt. Na het iets warmere weer van de afgelopen dagen zijn de bladluizen actiever geworden. Blijf daarom waarnemingen uitvoeren! Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Er wordt uitdrukkelijk aanbevolen om waarnemingen uit te voeren vanaf het kiemlob-/tweebladstadium en in te grijpen met Teppeki, Movento of Closer zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is. Als uw veld de behandelingsdrempel niet heeft bereikt, adviseren we om niet te behandelen en de controle op wekelijkse basis (of eventueel frequenter) voort te zetten.

Wanneer de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, dient er rekening gehouden te worden met volgende belangrijke punten :

  • Behandel zodra met Movento 0.45 l/ha, Teppeki 0.14 kg/ha of Closer 0.2l/ha.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki, Movento en Closer mogen gemengd worden met bietenherbiciden.
  • De verwachte werkingsduur van de behandeling kan gelimiteerd zijn bij een behandeling op kleine bieten.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met zaden behandeld met Gaucho.