Bieten Plagen

Eerste ongevleugelde groene bladluizen waargenomen in bieten

Sinds 20 april worden de eerste ongevleugelde groene bladluizen waargenomen in enkele bietenvelden die het begin van het tweeblad-stadium hebben bereikt.

De behandelingsdrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten werd bereikt in 5 velden van het netwerk op een totaal van 103 gecontroleerde percelen. De aanwezigheid van ongevleugelde groene bladluizen werd waargenomen op 9 percelen. Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Het wordt uitdrukkelijk aanbevolen om waarnemingen uit te voeren vanaf het kiemlob-/tweebladstadium en in te grijpen met Teppeki of Movento zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is. Als uw veld de behandelingsdrempel niet heeft bereikt, is het advies om niet te behandelen terwijl de controle op wekelijkse basis wordt voortgezet. Om representatieve waarnemingen te kunnen doen, raden wij u aan om minstens 40 planten te observeren en de bladeren één voor één goed te controleren, met bijzondere aandacht voor de hartbladeren.

Als de behandelingsdrempel van 2 groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten :

  • Behandel pas wanneer het stadium van 2 echte ontvouwde bladeren bereikt is, met Movento 0,45 l/ha of Teppeki 0,14 kg/ha.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki mag gemengd worden met bietenherbiciden.
  • Movento 100 SC mag gemengd worden met bietenherbiciden, met uitzondering van mengsels met Safari, Venzar, Avadex en Centium
  • De verwachte werkingsduur van de behandeling zal gelimiteerd zijn.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met neonicotinoïden behandeld zaad.