Onkruid

Een eerste FAR noodzakelijk op veel bietenpercelen, een tweede FAR noodzakelijk 6 à 8 dagen later

Voor de eerst gezaaide percelen is vorige week reeds een eerste FAR toegepast. Sommige mensen hebben gewacht om hun eerste FAR toe te passen aangezien de bieten vaak vrij heterogeen opkomen door de droge weersomstandigheden en er nog niet altijd veel onkruid was. Ook nodeloos te vermelden dat vooropkomstbehandelingen weinig werking hebben/hadden waar ze werden toegepast.
Wacht niet langer, pas uw FAR toe! Vorige week hadden we reeds opkomsten van onkruiden in het kiemlobstadium, toen vooral kruisbloemigen (herik, knopherik, …) en veelknopigen (varkensgras, …) De warme zondag (9 april) zorgde er echter voor dat ook veel andere onkruiden nu in grotere aantallen opkomen. Momenteel worden veel opkomsten van melganzevoet en uitstaande melde gezien, maar ook meer warmte minnende onkruiden zoals zwarte nachtschade en bingelkruid worden waargenomen. Sommige uitstaande melde vertoont al zijn eerste echte bladeren. Ga na wat de werkzaamheid was van de eerste FAR vóór de toepassing van de tweede FAR (6 à 8  dagen na de eerste FAR). We stellen her en der vast dat de werkzaamheid onvoldoende was omdat de onkruiden door de koude nachten en schrale dagen sterk afgehard zijn.
Voor een eerste FAR is een B 0,6 / T 0,2 / G 0,5 met 0,5 l/ha olie is steeds selectief voor de biet. Maar de dosis ‘Betanal’ en/of de dosis olie kan verhoogd worden voor deze situatie waarbij er veel sterk afgeharde onkruiden zijn. Voor de meeste soorten olie mag max. 0.5 l/ha bij de FAR toegepast worden. Voor Zarado (10242P/B) en Gaon (9629P/B) mag max. 1 l/ha in mengsel worden toegepast. Vergeet niet dat de werkzaamheid van de eerste twee FAR behandelingen heel belangrijk is voor het uiteindelijke resultaat van de onkruidbestrijding. Lees meer over de FAR behandelingen in de FAR Memo 2017.