Onkruid

FAR MEMO 2017 (Bietplanter april 2017)

fragment uit het artikel verschenen in ‘de Bietplanter’ van april 2017

De onkruidbestrijding vorig jaar was een verhaal apart! We kenden drie verschillende zaaiperiodes door het uitzonderlijk nat voorjaar en we kenden ook een heel koude periode eind april. Pas vanaf begin mei werden de temperaturen wat normaler en zagen we belangrijke opkomsten van onkruiden. De landbouwers die erin slaagden om vrij vroeg te zaaien dienden laag gedoseerde FAR behandelingen toe te passen op bieten die heel traag groeiden (kiemlob – 2-bladstadium). Deze behandelingen werkten wel zeer goed. Op later gezaaide percelen was de onkruidbestrijding ook goed aangezien er nooit een gebrek aan neerslag was. De kunst was om op het perceel te kunnen, om de behandelingen uit te voeren. In de maand juni kenden we een ongeziene hoeveelheid neerslag voor die maand. Op sommige percelen waar men de “normale dosering” aan bodemherbiciden (’Venzar’, ’Frontier Elite’) om nawerking te garanderen toepaste kon men soms vaststellen dat de bieten het moeilijk hadden. Met bleke en rechtopstaande bieten tot gevolg. Vaak was de vraag: wat is de oorzaak? Het antwoord was overwegend: teveel water en niet noodzakelijk te hoge dosissen herbiciden… Sommige landbouwers verlaagden dan ook de hoeveelheid bodemherbiciden die ze toepasten. Onkruidbestrijding in de biet is zoals elk jaar: je dient je aan te passen aan de omstandigheden van het jaar! Wat zal het seizoen 2017 ons brengen? Geen mens die het weet. Hopelijk kunnen de aanbevelingen in deze FAR MEMO u helpen om de juiste keuzes te maken in functie van het seizoen en van de onkruidflora op uw percelen! U kan ze vinden op pagina 2 en 3 van dit artikel.

Auteur: Barbara Manderyck


Het volledige artikel met cijfermateriaal kan je hier downloaden: