Bieten Plagen

Een behandeling tegen zwarte bonenluizen wordt niet aangeraden

Midden april werden de eerste zwarte bonenluizen geobserveerd. Het aantal percelen en de aantallen kolonies steeg wekelijks. Deze week werd er op 80% van de 148 geobserveerde bietenpercelen de aanwezigheid van zwarte bonenluizen gemeld. De typische symptomen onder de vorm van opkrullende bladeren door het opzuigen van sap tijdens het voeden, zijn duidelijk zichtbaar op verschillende percelen. Deze opgekrulde bladeren zijn geen reden tot paniek. Zwarte bonenluizen zijn slechte overdragers van vergelingsziekte virussen. Daarom raden wij geen behandeling aan tegen zwarte bonenluizen. Zeker behandelingen met een pyrethroïde zijn af te raden aangezien dit nefaste gevolgen heeft op de aanwezigheid en bestrijding van groene bladluizen.