Bieten Onkruid

Denk aan een mechanische doorgang in moeilijke percelen

Door de droogte ondervinden veel landbouwers problemen met de onkruidbestrijding in suikerbiet. Zonder vocht in de bodem kunnen bodemmiddelen niet opgenomen worden door de onkruiden waardoor deze weinig tot geen effect zullen hebben. De contactmiddelen zijn beperkt en hebben ook een minder goede werking doordat onkruiden afgehard zijn door de droogte. Mechanische onkruidbestrijding kan daarom een oplossing bieden voor onkruiden die ontsnapt zijn aan de chemische onkruidbestrijding. Schoffelen met vingerwieders kan al vanaf het 4-bladstadium van de biet. Vanaf het 6-bladstadium van de biet kan er sneller gereden worden met de schoffel met vingerwieders waardoor onkruiden in de lijn beter worden verwijderd. Ook de wiedeg kan een goede werking leveren in het 6-bladstadium van de biet. Hierbij moeten de tanden stekend worden ingesteld en kan er al redelijk wat druk op de tanden worden gezet. Het is belangrijk om de machine eerst goed af te stellen zodat onkruiden maximaal worden verwijderd en plantenverlies wordt tegengegaan.

Wacht niet met mechanische onkruidbestrijding tot na alle herbicide toepassingen. Er worden betere resultaten geleverd wanneer er na de mechanische doorgang(en) wordt afgespoten met een bodemmiddel zoals ‘Frontier Elite’, eventueel gecombineerd met ‘Centium‘.