Bieten Plagen

De populaties groene bladluizen neemt snel toe! Voer waarnemingen uit!

Het aantal velden die de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt hebben, is tijdens de laatste dagen sterk toegenomen. Deze drempel is in vele velden over heel België bereikt. Volg de evolutie van de bladluispopulatie via de kaart.

Het wordt uitdrukkelijk aanbevolen om waarnemingen uit te voeren vanaf het kiemlob-/tweebladstadium en in te grijpen met Teppeki of Movento zodra de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is. Als uw veld de behandelingsdrempel niet heeft bereikt, is het advies om niet te behandelen terwijl de controle op wekelijkse basis wordt voortgezet.

Als de behandelingsdrempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen per 10 planten bereikt is, zijn dit enkele belangrijke punten :

  • Behandel zodra het stadium van 2 echte ontvouwde bladeren bereikt is, met Movento 0,45 l/ha of Teppeki 0,14 kg/ha.
  • Vermijd elke behandeling met een pyrethroïde, zelfs in mengsels. Het veroorzaakt meer kwaad dan goed.
  • Gebruik voldoende water (200 liter of meer) en behandel bij voldoende hoge luchtvochtigheid.
  • Teppeki mag gemengd worden met bietenherbiciden.
  • Movento 100 SC mag gemengd worden met bietenherbiciden, met uitzondering van mengsels met Safari, Venzar, Avadex en Centium
  • De verwachte werkingsduur van de behandeling zal gelimiteerd zijn.

Het behandelingsadvies is niet van toepassing op velden die zijn gezaaid met neonicotinoïden behandeld zaad.