Bieten Teeltontwikkeling

De hoge temperaturen zijn gunstig voor een goede ontwikkeling van de bieten

De zaai van de bieten is begin deze week afgerond. De hoge temperaturen van de laatste dagen zorgen eindelijk voor een goede plantengroei.  De eerst gezaaide velden van eind februari bereiken het 4-bladstadium.  De velden gezaaid eind maart bereiken het 2-bladstadium.

Schade door insecten, vooral aardvlooien, wordt regelmatig gemeld via het netwerk van waarnemingsvelden. De aanwezigheid van aardvlooien leidt slechts in zeer zeldzame gevallen tot een behandeling met insecticiden, vooral omdat de bieten momenteel een goede groei vertonen. Het advies uit het bericht van 19 april blijft geldig.

Voor meer info, raadpleeg de Insecten Memo 2019.

Volg de teeltontwikkeling via de kaart met de waarnemingsvelden.